BOSCH - Котел на твърдо гориво Solid 2000 B

В наличност
278

1.799,00 лв

Марка:
Котли на твърдо гориво Solid 2000 B Стоманените котли Sоlid 2000 B предлагат евтино и същевременно ефективно отопление на дървесина или въглища, особено в едно- или двуетажни еднофамилни къщи. Изпълнението им се отличава с компактни размери, добър външен вид и дълъг експлоатационен период....
+

Котли на твърдо гориво

Solid 2000 B

Стоманените котли Sоlid 2000 B предлагат евтино и същевременно ефективно отопление на дървесина или въглища, особено в едно- или двуетажни еднофамилни къщи. Изпълнението им се отличава с компактни размери, добър външен вид и дълъг експлоатационен период. Котлите Solid 2000B са с горно зареждане на горивото, изключително лесни за монтаж и обслужване. Високата ефективност се дължи на триходовата конструкция, чрез която се гарантира пълноценното отдаване на температурата преди димните газове да напуснат котела, а също така и на възможността за регулиране на подавания вторичен въздух за горенето.

Надеждна, модерна и изгодна алтернатива

  • Изборът на мощност на котела се прави в зависимост от площта на жилището и индивидуалните отоплителни потребности. Като база за сравнение се приема, че жилище с площ около 80 m? и отоплителен обем 200 m? се нуждае от около 6 kW изчислителна топлинна мощност, като разбира се точното оразмеряване зависи от броя на външните стени, изолацията, дограмата и други. Така гамата котли Sоlid 2000 B покрива голяма част от възможните приложения.
  • Котлите имат вграден терморегулатор, с който настройвате желаната температура на котелната вода и по този начин ограничавате максималната ? стойност, а това оптимизира експлоатационните разходи. От показанието на термометъра винаги можете да следите температурата в отоплителния котел и налягането на водата.

  • Буквите от типовото обозначение на котлите оказват вида на препоръчваното гориво: Отоплителните котли от тип 'SFU' са предназначени за гориво тип кафяви въглища с размери 20 до 40 mm с отоплителна стойност 16 MJ/kg и водно съдържание до 28%. Като заместително гориво могат да бъдат използвани дърва, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс.
  • Отоплителните котли от тип 'SFB' са предназначени за дърва, с отоплителна стойност 13 MJ/kg и водно съдържание до 20 %, максимална дължина 330 mm респ. 500 mm и максимален диаметър 100 mm. Възможно е приложението на други видове горива като кокс, каменни въглища или брикети, като при това трябва да се синхронизират работните условия и параметрите на отоплителния котел със съответния вид гориво.

  • Монтажът на котела е изключително лесен, а свързването към инсталацията се извършва чрез стандартни фитинги.
  • Зареждането на гориво става безпроблемно през разлоположения в горната част на котела капак. За улесняване на почистването спомагат особено големите размери на вратата и камерата за пепел, както и системата за раздвижване на скарата за раздробяване на шлаката, с която пепелта се отстранява напълно.

  • Имайте предвид, че изграждането на връзката на отоплителния котел към комина трябва да се извършва в съответствие с предписанията на местния строителен надзор.
  • Наличието на комин с добра тяга е основна предпоставка за коректното функциониране на отоплителния котел. От него зависят в голяма степен мощността и икономичността. За това отоплителният котел може да се свързва само към комин с добра тяга – подробни указания са описани в техническата документация на котела.
Solid 2000 B K 32 - 1 S62Solid 2000 B K 45 - 1 S 62Solid 2000 B SFU 16 HNSSolid 2000 B SFU 20 HNSSolid 2000 B 24 HNSSolid 2000 B 27 HNSSolid 2000 B 32 HNS
SOLID 2000 B K 32-1 S 62Solid 2000 B K 45-1 S 62SOLID 2000 B SFU 16 HNS SOLID 2000 B SFU 24 HNSSOLID 2000 B SFU 27 HNS SOLID 2000 B SFU 27 HNS
1060x700x870 mm1045x770x980 mm857x600x730 mm990x700x770 mm990x700x770 mm990x700x870 mm 990x700x870 mm
358x175 mm550x276 mm260x125 mm358x150 mm358x150 mm358x175 mm358x175 mm
кафяви въглища, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокскафяви въглища, брикети, каменни въглища, пресовани горива, коксдърва, брикети, каменни въглища, коксдърва, брикети, каменни въглища, коксдърва, брикети, каменни въглища, коксдърва, брикети, каменни въглища, коксдърва, брикети, каменни въглища, кокс
240 kg320 kg166kg200 kg215 kg232 kg240 kg
дървесинадървесинакафяви въглищакафяви въглищакафяви въглищакафяви въглищакафяви въглища
9 - 28 kW18 - 45 kW6-16 kW7 - 20 kW7 - 24 kW8 -27 kW9 - 32 kW
63 l 73 l26 l46 l 46 l61 l 61 l

И още