BOSCH - Термопомпа Compress 3000 AWS

В наличност
4000

10.099,00 лв

Марка:
'Термопомпи Compress 3000 AWS Пестите енергия, като използвате въздуха. Освен това термопомпата се инсталира лесно и удобно. Неизчерпаемият ресурс на въздуха и Bosch ви дават повече - с термопомпа Compress 3000 AWS Финансово достъпни: ефективност и комфорт Функция охлаждане Мощност...
+

'Термопомпи

Compress 3000 AWS

Пестите енергия, като използвате въздуха. Освен това термопомпата се инсталира лесно и удобно. Неизчерпаемият ресурс на въздуха и Bosch ви дават повече - с термопомпа Compress 3000 AWS

  • Финансово достъпни: ефективност и комфорт
  • Функция охлаждане

Висока ефективност, COP до 4,8 (съгласно стандарт A7/W35 EN14511). Годна за работа дори при външна температура -20 °C. Модулация на мощността с помощта на инвертор. Максимална температура на подаваната вода за отопление до 55 °C.

Връзките на двата различни стенни вътрешни модула са лесно достъпни, което дава възможност за бързо инсталиране. С оригиналните принадлежности от Bosch могат да се реализират различни конфигурации на системата: до 4 отоплителни или охладителни кръга, връзка с инсталация със соларен колектор. Автоматичната функция за разпознаване на системата дава възможност за бързо пускане в експлоатация.

Независимо дали планирате нова инсталация или модернизация на съществуваща система за отопление и искате да оборудвате конвенционалния си котел с термопомпа, новата Compress 3000 AWS е подходяща и за самостоятелни къщи, и за апартаменти.

С ясния дисплей и командването с един бутон на потребителския интерфейс на регулатора HPC400 от Bosch, Compress 3000 AWS може да бъде настроена перфектно към индивидуалните ви
потребности от отопление. Управлението интегрира модерните и стабилни топлоизточници в системата ви с експертна грижа. Можете да се свържете и чрез Интернет след добавяне на опцията IP модул.

Bosch Compress 3000 AWS се предлага като стандартно оборудване и за отопление, и за активно охлаждане. Благодарение на вътрешната помпа, отоплителният кръг може да се свърже директно с термопомпата. Отоплителният кръг е оборудван с интегрирана високо ефективна помпа, предпазен клапан, датчик за налягане и обезвъздушител.

Системата на Compress 3000 AWS включва външен и вътрешен модул. Двете тела са свързани с линията на хладилния агент. Новата система термопомпи е с модулиращ външен модул, така че подаваната мощност от помпата на отоплението винаги е адаптирана към топлинното потребление на системата и подгряването на БГВ е осигурено по всяко време. Предлагат се два варианта на вътрешния модул за монтаж на стената: за един или за два енергийни източника.

  • Достъпна термопомпа за отопление, oхлаждане и с опция за подгряване на БГВ при ниска сложност на инсталацията
  • Оптимизирана регулировка на капацитета и висока ефективност на термопомпата, благодарение на надеждната инверторна технология
  • Възможности за гъвкаво приложение и ниски монтажни разходи за 2-та различни предварително конфигурирани вътрешни модула
  • Интелигентното управление за термопомпи е стандартно интегрирано във вътрешния модул

При необходимост Compress 3000 AWS може да се комбинира с газов котел, както и с други източници на възобновяема енергия (фотоволтаични или с биомаса). Няма значение, дали искате системата ви да използва слънчева енергия, или предпочитате да използвате твърдо гориво, въздух или вода като енергоизточник като енергоизточник – ние от Bosch разполагаме с всичко, от което се нуждаете за комфортно отопление с възобновяема енергия.

ODU Split 8ODU Split 11sODU Split 11tODU Split 13sODU Split 13tODU Split 15sODU Split 15t
ODU Split 13tODU Split 13tODU Split 13tODU Split 13tODU Split 13tODU Split 13tODU Split 13t
5,2kW7.5kW7,5kW8,5kW8,5kW9,5kW9,5kW
3,53,63,63,53,53,53,5
7,2kW10kW10kW11kW11kW12,5kW12,5kW
9kW12.2kW12.2kW14,4kW14,4kW15,8kW15,8kW
2.62.72.72.72.72.72.7
4,84,44,44,44,44,414,41
3,33,33,33,33,33,33,3
230 (1N) / 50 V AC/Hz230 (1N) / 50 V AC/Hz400 (3N) /50 V AC/Hz230 (1N) / 50 V AC/Hz400 (3N) /50 V AC/Hz230 (1N) / 50 V AC/Hz 400 (3N) /50 V AC/Hz
- - - - - - -
- - - - - - -
9kW 12kW 12kW14kW 14kW 15kW 15kW
60kg 94kg 96kg 94kg 96kg 94kg 96kg
1,6kg 2,3kg2,5kg 2,3kg 2,3kg 2.3kg 2,3kg
55°C 55°C 55°C 55°C 55°C 55°C 55°C
16A 32A 39A 32A 39A 32A 39A
Садържа флуорсъдържащи парникови газове Садържа флуорсъдържащи парникови газове Садържа флуорсъдържащи парникови газове Садържа флуорсъдържащи парникови газове Садържа флуорсъдържащи парникови газове Садържа флуорсъдържащи парникови газов Садържа флуорсъдържащи парникови газове
1,6kg 2,3kg 2.3kg 2,3kg 2,3kg 2,3kg 2,3kg
2088kg CO2eq 2088kg CO2eq 2088kg CO2eq 2088kg CO2eq 2088kg CO2eq 2088kg CO2eq 2088kg CO2eq
нехерметически затворен(о) нехерметически затворен(о) нехерметически затворен(о) нехерметически затворен(о) нехерметически затворен(о) нехерметически затворен(о) нехерметически затворен(о)
3,341 tCO2eq 4,802 tCO2eq 4,802 tCO2eq 4,802 tCO2eq 4,802 tCO2eq 4,802 tCO2eq 4,802 tCO2eq
R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

И още