BURNiT Комбиниран котел BURNiT Advance UB

В наличност
592

5.784,00 лв

Марка:
Универсален котел за отопление на средни и големи помещения. Благодарение на универсалната ретортна горелка могат да се използват следните горива: въглища, дървесни пелети и агропелети (сламени и слънчогледови). Конструиран съгласно стандарт EN 303-5. Комплектът включва: Комбиниран...
+

Универсален котел за отопление на средни и големи помещения. Благодарение на универсалната ретортна горелка могат да се използват следните горива: въглища, дървесни пелети и агропелети (сламени и слънчогледови).

Конструиран съгласно стандарт EN 303-5.
Комплектът включва: Комбиниран котел, универсална ретортна горелка и бункер за гориво.

ПРЕДИМСТВА

Предпазен клапан 3 bar
Бункер за гориво
Вграден контролер
STB термостат
Датчик за предотвратяване на обратен огън

ПРЕДИМСТВА:

 • Вграден контролер. Функции: Автоматично управление на горивния процес. Управление на помпа за отоплителна система. Управление на помпа за БГВ.
 • Универсална ретортна горелка. Характеристики: Възможност за изгаряне на различни видове горива (дървесни пелети, въглища и агропелети); Две чугунени скари за въглища и пелети; Здраво чугунено тяло на горелката; Дълъг експлоатационен живот; Лесна поддръжка.
 • Горивната камера на котела е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление.
 • Турболаторите в оребрената горивна камера осигуряват по-дългото задържане на димните газове в котела и увеличават ефективността. Триходов път на димните газове.
 • Водната риза изцяло обгръща горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина.
 • Бункер за гориво. Бункерът е монтиран странично на котела. Регулираща се подпора. Удобен капак за зареждане с гориво.
Забележка: При използването на горива дървесни пелети , както и калибровани въглища с характеристики посочени в инструкцията за експлоатация, производителят на котела гарантира постигането параметрите заложени в техническите характеристики. При използването на алтернативни горива – слънчогледови пелети, сламени пелети, други агро пелети, различни видове костилки и ядки е възможно влошаване на експлоатационните показатели на котела, както и намаляване на времевия период за почистване на котела. Това е породено от факта, че този тип горива не попадат в никоя норма за сертифициране, което не гарантира качеството на горивото.

МОЩНОСТ, KW:

 • 27, 35, 60, 90

ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТ

 • Контролерът следи и регулира температурата в котела.
 • Предпазен клапан 3 bar.
 • Предпазен топлообменник, свързан към водоснабдителната инсталация. В случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата в котела.
 • STB термостат спира подаването на гориво в горелката в случай на превишаване нормалния температурен режим в котела.
 • Датчик за предотвратяване на обратен огън.
 • Предпазител 6,3 А.

ЕЛЕМЕНТИ НА КОТЕЛ UB:

1 – Комбиниран котел
2 – Бункер
3 – Предпазен топлообменник
4 – Турболатори
5 – Триходов път на димните газове
6 – Керамична плоча за подобряване на горивния процес
7 – Универсална ретортна горелка
8 – Чугунена скара за изгаряне на въглища
9 – Чугунена скара за изгаряне на дървесни пелети, агропелети

ОПЦИИ:

a – Резервоар за вода
b – Мека връзка за вода
c – Предпазен клапан по температура

Опционално:
Предпазен клапан по температура (c), свързан с резервоара за вода (a) чрез мека връзка (b). Така се предотвратява самозапалването на горивото в бункера, в следствие на обратен пламък.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UB UB 27UB 35UB 60UB 90
Номинална мощностkW27356090
Минимална ÷ Максимална мощностkW8÷2710÷3518÷60
Габаритни размери Височина H / Ширина L / Дълбочина Dmm1305 / 506 / 9371305 / 661 / 9061442 / 666 /11851442 / 786 / 1085
Обем на водната ризаL96114137152
Обем на горивната камераL6688128170
Препоръчителна тяга на коминаPa/mbar16/0,1623/0,2338/0,3856 / 0,56
Захранващо напрежениеV/Hz230 AC / 50Hz
Консумирана мощност, Работен режимW20 -7520-7520-160
Препоръчително гориво: Чугунена скара за въглища Чугунена скара за пелети
(алтернативно)
въглища, до ø 5-20 mm
дървесни пелети, ø 6÷8mm EN 14961-2:2011 агропелети – сламени /слънчогледови – ø 6÷8mm, костилки
Температура на изх.газове в раб.режим°C<250 ÷ 280
Работен температурен интервал°C55-85
Работно наляганеbar3333
Теглоkg388475594670
Вместимост БункерL190215305305
Вход студена водаA, mmR¼”/212R¼”/212R1½”/232R1½”/232
Изход гореща водаB, mmR¼”/1245R¼”/1245R1½”/1442R1½”/1442
Вход / Изход предпазен топлообменникЕ, mmR½”/1052R½”/1052R½”/1222R½”/1222
Гнездо за датчик или предпазен клапанK, mmG½”/1055G½”/1055G½”/1225G½”/1225
КоминF,ø mm J,mmø150/945 270ø180/930 350ø200/1065 350ø200/1065 410
Ревизионен отвор на коминаO, mm150/70150/70150/ 70150/ 70
ИзточванеY, mmG½”/212G½”/212G1”/232G1”/232
Резервоар за вода( a )опцияопцияопцияопция
Мека връзка за вода( b )опцияопцияопцияопция
Предпазен клапан по температура( c )опцияопцияопцияопция

И още