ЦЕНИ

Posted by   Admin Admin
12-03-2020Клиентите на „Енергийни системи - Сандански“ ЕООД, в зависимост от потребителската група, в която попадат, заплащат природния газ по цени формирани на основание решения на Комисия за енергийно и водно регулиране.

Цени за продажба на природен газ за битови потребители в сила от 01.01.2020 г.

Утвърдени от КЕВР с Реш. №Ц-36/22.12.2017 г., Реш. №Ц-35/22.12.2017 г., Реш. №Ц-34/18.08.2016 г. и Реш. №Ц-1/01.01.2020 г.


ПОТРЕБИТЕЛСКИ ГРУПИ

Цена за разпределение

лева/MWh*

без ДДС

Цена за разпределение

лева/MWh

с ДДС

Цена за снабдяване

лева/MWh*

без ДДС

Цена за снабдяване

лева/MWh

с ДДС

Цена за крайни потребители

лева/MWh

без ДДС

Цена за крайни потребители**

лева/MWh

с ДДС

Битови обособена територия Добруджа

23.71

28.45

1.64

1.97

69.39

83.27

Битови обособена територия Мизия

26.21

31.45

1.84

2.21

72.09

86.51

Битови обособена територия Запад

25.41

30.49

2.42

2.904

71.87

86.24


В цените не е включен акциз.

*Цените в енергийни единици са изчислени при коефициент на преобразуване 10.603 kWh/m3,
съгласно Решение Реш.№ Ц-1/01.01.2020 г.;
** Цените за крайни потребители включват цена за разпределение и цена за снабдяване на газоразпределителното дружество, цена на природния газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД.
За община Тервел и община Червен бряг към цените за крайни потребители се добавя ценова компонента за снабдяване със
сгъстен природен газ в размер на 28,64 лв./MWh.
В цените за крайните потребители не са включени цена за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Цена за пренос за I-во тримесечие на 2020 г.: 0,4905 лв./MWh без ДДС.
Прогнозна цена за достъп за I-во трим. на 2020 г.: 2,5345 лв./MWh без ДДС.
Окончателната цена за достъп се изчислява на база на разходите за капацитетни продукти за тримесечие.
След изтичане на всяко тримесечие, се извършва корекция на цената за достъп, спрямо определената прогнозна цена.

Забележка:

В обособена територия „Добруджа” са включени общините Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Добрич, Дългопол, Провадия, Суворово, Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Омуртаг, Смядово, Тервел, Търговище, Хитрино и Шумен. Към обособената територия са присъединени общините Търговище и Омуртаг.


В обособена територия „Мизия” са включени общините Плевен, Луковит, Дряново, Сухиндол, Червен бряг, Долна Митрополия, Угърчин, Ябланица, Летница и Пордим.


В обособена територия „Запад” са включени общините Благоевград, Дупница, Сандански, Перник, Враца, Радомир, Ихтиман, Роман, Симитли, Костенец, Долна Баня, Сапарева Баня, Етрополе, Бойчиновци, Струмяни, Бобошево, Невестино, Кочериново, Криводол, Горна Малина, Бобов Дол и Кресна.