ДОКУМЕНТИ

Posted by   Admin Admin
12-03-2020

За да използвате природен газ е необходимо да направите следните стъпки:

  1. Свържете се с нас. Ние ще отговорим на всички въпроси, свързани с газификацията на имота ви.
  2. Попълнете Заявление за присъединяване. При наличие на изградена газоразпределителна мрежа на вашия адрес, в регионалния офис ще бъде издадено Съгласие за присъединяване с нанесена точка на присъединяване.
  3. След получаване на Съгласието за присъединяване се преминава към изготвянето на работен проект за вашата газова инсталация. Проектът трябва да бъде изготвен от лицензиран проектант и съгласуван от технически надзор.
  4. Сключете Договор за присъединяване с „Аресгаз“ЕАД.
  5. Изготвеният проект, заедно с Договора за присъединяване е необходимо да бъдат внесени във вашата Община за издаване на Разрешение за строеж.
  6. След получаване на Разрешение за строеж можете да започнете изграждането на газовата ви инсталация, като готовата инсталация се изпитва от технически надзор.
  7. Когато вече всичко по газовата инсталация е изградено, сключете Договор за продажба на природен газ с „Аресгаз“ЕАД, попълнете Искане за подаване на природен газ в нашия офис и уточнете датата за пускане на газа.