EMDE Solar Серия MDSS - Термосифонни колектори от неръждаема стомана с рефлектори

В наличност
5362

340,00 лв

Марка:

При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло. Термосифонният слънчев колектор използва явлението на естествената конвекция, или свойството на горещата вода да се изкачва, и така да циркулира непрекъснато между слънчевия колектор и водосъдаржателя.

+

Основните компоненти на слънчевия колектор са водосъдържател (бойлер), изолация, вакуумни тръби, отражатели, допълващ съд с поплавък и силиконови уплътнения. В този тип колектори абсорбатора е самата вода.

Когато слънчевия колектор е изложен на слънце, слънчевата радиация, която попада на колектора, прониква през стъклото и се абсорбира от черната повърхност в тръбите, която се загрява. След това течността, която служи за провеждане на топлината (вода) и се намира в тръбите на абсорбатора, също се загрява и предава енергията на водата в резервоара.

При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло. Термосифонният слънчев колектор използва явлението на естествената конвекция, или свойството на горещата вода да се изкачва, и така да циркулира непрекъснато между слънчевия колектор и водосъдаржателя. При нагряване на водата, нейното относително тегло намалява и тя по естествен път се покачва в резервоара. Междувременно охладената под дадена температура вода от резервоара, протича надолу по тръбите на колектора, до най-долната му част. Инсталирането на резервоара от горната страна на колектора прави възможно възникването на явлението на термосифона. Тези системи са надеждни с проста технология и относително евтини. Добавен е електически нагревател 1500 вата с защита за допълнително подгряване на бойлера през зимните месеци или при няколко източвания на водата през лятото и необходимост на топла вода рано сутрин.

ПРЕДЛАГАНИ МОДЕЛИ:

EMDE Solar предлага за Вас следните модели термосифонни слънчеви колектори, които са съобразени с индивидуалните предпочитания за всеки клиент. Нашите слънчеви системи използват допълващ съд с поплавък за пълнене на резервоара, а не разширителен съд с поплавък. Това ги прави по-надеждни и ефективни, като няма механично-движещи се части на поплавъка, които да дават дефект.

Също така използваме рефлектори за допълнително попадане на слънчева енергия върху вакуумните тръби. С използването на рефлектори системата става с 40% по-ефективна. Допълнителни предимства на нашите системи е че имат допълнителен извод за надграждане, което позволява да се свързват една или повече системи.

Термосифонни колектори от неръждаема стомана с рефлектори и стойка за равен покрив:

МоделКапацитет на бойлера, литриПлощ на колектора, кв.м
С ВАКУУМНИ ТРЪБИ РАЗМЕР 1500/47
MDSS-420-1500/47-8-N700.88
MDSS-420-1500/47-10-N901.10
MDSS-420-1500/47-12-N1001.32
MDSS-420-1500/47-15-N1101.65
MDSS-420-1500/47-20-N1502.20
С ВАКУУМНИ ТРЪБИ РАЗМЕР 1800/58
MDSS-470-1800/58-8-N1001.12
MDSS-470-1800/58-10-N1101.40
MDSS-470-1800/58-12-N1301.68
MDSS-470-1800/58-15-N1502.10
MDSS-470-1800/58-20-N2202.80
MDSS-470-1800/58-25-N2703.50
MDSS-470-1800/58-30-N3304.20АКСЕСОАРИ И РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ:

В комплекта на слънчевия колектор се използват допълнителни аксесоари като допълващия съд с поплавък, рефлектори, ел. нагревател с защита и няколко връзки и съединения.

В случай на счупване на някоя от вакуумните тръби, съответната тръба може да бъде затапена или сменена от наши специалисти, за да продължите да използвате системата пълноценно.

Предвидена е възможност за надграждане на слънчевата система чрез включването на още една нова към нея.

ПРЕДИМСТВА:

 • Независимост при повишаване на цената на ел. енергията.
 • Няма нужда от помпа, тръби и допълнителни устройства за работата на колектора.
 • Целогодишна употреба - работа и през зимата при достатъчна слънчева светлина!
 • Материала на стойката и водосъдържателя са от неръждаема стомана, което изключва корозия.
 • Вакуумните тръби имат минимум 20 години ефективност.
 • Температурата във вакумната тръба изложена на слънце достига 250 градуса Целзий, а запълнена с вода до 100 градуса Целзиий за около 3 часа.
 • Системата работи без налягане и е напълно безопасна.
 • Водосъдържателя, тръбите и цялостната конструкция издържат на 25 мм градушка.
 • Абсорбираща повърхност на колектора поглъща около 93-94% от слънчевите лъчи.
 • Системите изработени по тази технология продължават да работят дори и при счупване на някоя от тръбите, ако съответната счупената тръба се затапи.
 • Малко разходи при присъеденяване на слънчевият колектор към водната система.
 • Много ниски температурни загуби поради добрата изолация на вакуумната среда (вакуума е най-добрият изолатор) и водопреносните тръби на горещата вода.
 • Дизайна на колектора спомага за относително добро ветрово съпротивление.
 • Работят ефективно дори и при ориентация, различна от оптималната южна заради кръглата форма на тръбите.
 • До 2 пъти по-ефективни през зимният период сравнено с плоските колектори.
 • Не задържа сняг и прах.
 • Изключително лесен монтаж.

ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

БАЗИСНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИНСТАЛАЦИЯТА:

Една слънчева топлинна система трябва да бъде инсталирана на място, където много слънчева светлина да попада върху колектора. Това се постига при условие, че:

 • Колекторите са с лице на юг (ориентация на колектора);
 • Слънчевите лъчи попадат перпендикулярно (във възможно най-голяма степен) върху повърхността на колектора (колектора трябва да бъде под наклон спрямо хоризонталната равнина);
 • Няма сянка, която да попада върху колекторите, особено по време на най-интензивното слънчево греене.

НАКЛОН НА КОЛЕКТОРА

 • Наклон на колектора спрямо хоризонталната равнина равен на географската ширина на региона (на екватора - 0o, на северния полюс - 90o) позволява на колектора да улови възможно най-много слънчева енергия през годината.
 • Болшинството слънчеви системи за битова топла вода в средиземноморските страни имат колектори под ъгъл 45o спрямо хоризонталната равнина.
 • Когато наклонът е от поядъка на 25o до 50o, промяната на годишните количества получена енергия не надвишава 5 %, затова монтирането на колекторите в такъв диапазон на наклона води до нормално функциониране без проблеми с ефективността или добрата работа.
 • Стойката към комплекта на слънчевия колектор позволява монтаж и върху хоризонтални повърхности, като се запазва подходящия ъгъл на работа.

ОРИЕНТАЦИЯ НА КОЛЕКТОРА:

 • Слънчевите колектори трябва да бъдат с лице на юг с цел да има възможно най-много слънчева енергия, попадаща върху тях през деня.
 • В някои случаи се препочита юг с малка ориентация на запад вместо чист юг с цел да се използват по-високите следобедни температури, което води до по-добра работа на колектора.
 • Отклонение до максимум 20o от южната ориентация води до много малко намаление на слъчевата радиация върху повърхността на колектора. При по-големи отклонения до 450 намалението е от порядъка на 15 % през зимата и относително малко (около 5 %) през лятото.

ЗАСЕНЧВАНЕ

 • Трябва да се избягват големи препятствия пред колектора, защото тяхната сянка в периода 09:30 до15:30 води до влошаване работата на системата. Малки засенчвания рано сутринта или късно през деня не се отразяват на работата на колектора.

СХЕМА И ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР С ТЕРМОСИФОН:

Термосифонни колектори от неръждаема стомана с рефлектори - EMDE Solar MDSS - схема 2

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Моля, първo прочетете внимателно следните инструкции . Всяка гаранция е недействителна, ако тези указания не се спазват стриктно.
 • Неправилната употреба, както и неоторизираните модификации на продукта ще доведат до изключване на евентуални искове за обезщетение.
 • Моля, следвайте точно и безопасно стъпките и бележките, за да се избегне всякаква опасност и вреда за хората и материални щети.

ЦЕЛИ / ФУНКЦИИ

Системата термосифон е без налягане в колектора и резервоара.

 • Да се използва питейна вода. Ако някоя друга течност се използва, то гаранцията или гаранционните условия са невалидни.
 • Слънчевата система с вакуумни тръби работи и при много високи температури, затова е необходимо да се вземат предпазни мерки, за предотвратяване на опасността от изгаряне. Стъклените тръби могат да се повредят, затова е необходимо да се вземат предварителни мерки, за да се избягнат парченцата от стъклото (напр. в градини с игра на децата и др.).

БЕЗОПАСНИ БЕЛЕЖКИ

Съответните национални правила за безопасност трябва да се спазват. Сглобяване, стартиране, обслужване и ремонт трябва да се извършват само от оторизирани специалисти.

 • Тръбопроводната система от слънчевата схема трябва да бъде свързана с по-ниската част на сградата в зависимост от вашите национални разпоредби (напр. VDE, IEC).
 • Връзката на слънчевата система към съществуваща или нова система за защита от мълнии или изравняване на потенциала могат да се осъществяват само от оторизирани специалисти.
 • С стъклени тръби на колектора трябва да се борави с повишено внимание. За да се избегне нараняване ви препоръчваме да носите ръкавици и предпазни очила.

ОСОБЕНОСТИ

 • Цялата слънчева система трябва да бъде инсталирана в съответствие с принципите, установени от технологията.
 • Правилата на професионалната търговска асоциация за предотвратяване на инциденти трябва да се спазват. Опасностите от сблъсък, падане на предмети и т.н. трябва да бъдат предотвратени посредством такива мерки като използване на скелета, прости стълби и въжета.
 • Максимално разширеният товар за основа и необходимото разстояние до ръба на покрива, трябва да се спазват.
 • Внимателно затегнете компонентите, така че по време на буря и вихрушка, както и в резултат на опън, натоварванията да са безопасни.
 • Използвайте подходяща и достатъчно топлоизолация на всички тръбопроводи, за да се избегнат големи загуби на топлина.
 • Вакуумни тръби са устойчиви на градушка до 25 мм. Ние все пак препоръчваме за щети от буря и градушка да се консултирате с компании за имуществено застраховане. Нашата гаранция на материала не се отнася за такива щети.


И още