НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Posted by   Admin Admin
12-03-2020

С цел да улесни своите клиенти „Аресгаз“ЕАД предлага следните начини за плащане на дължимите суми за природен газ:

Касово разплащане

  • Можете да платите задълженията си на касите на нашите партньори от УниКредит Булбанк АД и Изипей АД.

Безкасови разплащания

АРЕСГАЗ ЕАД

СЖ Експресбанк АД – клон Варна

ВІС: TTBBBG22 ; IBAN: BG93 TTBB 9400 1525 2583 34

Задължително трябва да посочите своя код клиент и периода, за който се отнася плащането.

  • Задълженията си за консумиран природен газ можете да заплащате чрез директен дебит (незабавно инкасо), в една от посочените по-долу банки, с които към настоящия момент „Аресгаз“ЕАД има сключен договор за извършване на тази услуга:

– Банка ДСК АД

– ОББ АД

  • Интернет банкиране

– Заявете услугата в обслужващата Ви банка.

– Използвайте Вашия компютър и достъп до интернет, за да извършите превод на сумите по сметките на „Аресгаз“ЕАД.

  • Плащане през ePay.bg

Самото плащане се извършва по следния ред:

– Влезте в сайта на ePay (www.epay.bg) и въведете потребителското си име и парола, които сте получили при регистрацията.
– В горния край на екрана натиснете бутона Плащане на сметки.
– След това изберете Добавяне на сметка за плащане.
– Появява се списък с търговци, които предлагат разплащания. От този списък в полето „Аресгаз“ЕАД изберете в дясно опцията Регистрация.
– В появилия се прозорец въведете клиентски номер (въвежда се без наклонена черта), отбелязан в горната част на фактурата Ви от „Аресгаз“ЕАД.

Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от „Аресгаз“ЕАД. Заплаща се обща сума на задълженията по всички фактури.

Регистрацията е еднократна. Когато бъдат изготвени новите сметки, ще получите автоматично информация за дължимите от Вас суми в полето Чакащи задължения в главната страница, след като сте влязли в www.epay.bg с потребителското Ви име и парола.