ВСИЧКО ЗА ГАЗТА - ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ

Posted by   Admin Admin
12-03-2020

Тук ще откриете:

  1. Всички необходими документи за газификация на вашето домакинство
  2. Актуални цени за присъединяване и доставка на природен газ за битови потребители.
  3. Процедурите, през които трябва да премините, за да газифицирате вашето домакинство.
  4. Информация за актуални промоционални предложения за битови потребители.
  5. Полезна информация за експлоатацията на газовите уреди, съвети за икономия и безопасност.
  6. Начините за заплащане на сметките за природен газ предлагани от компанията.
  7. Всичко необходимо, което трябва да знаете за изграждането на вътрешната Ви инсталация.
  8. Повече за газовия проект ДЕЗИРЕ – кандидатстване, необходими документи, допустими инсталатори и др.
12-03-2020
За да използвате природен газ е необходимо да направите следните стъпки: Свържете се с нас. Ние ще отговорим на всички въпроси, свързани с газификацията на имота ви. Попълнете Заявление...
12-03-2020
ПЪРВА СТЪПКА Депозиране на Заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа (по образец) с приложени към него следните документи: Копие от ДЕ за собственост на имота;...
12-03-2020
Тук ще откриете информация за актуални промоционални предложения за битови потребители.
12-03-2020
Какво представлява природният газ? Природният газ се образува при анаеробно (безкислородно) разлагане на органични вещества (растителни и животински останки). При благоприятни условия и под...
12-03-2020
С цел да улесни своите клиенти „Аресгаз“ЕАД предлага следните начини за плащане на дължимите суми за природен газ: Касово разплащане Можете да платите задълженията си на касите на нашите...
12-03-2020
Тук ще откриете полезна информация за газификацията на вашето жилище, търговски обект или предприятие – от видовете котли, през процеса на проектиране и изграждане на вътрешната инсталация,...